Klimasats-prosjekt

Lundåsen høydebasseng

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med Lundåsen høydebasseng, som er et mulig element i framtidig reservevannsforsyning for Trondheim og Melhus.