Klimasats-prosjekt

Markedsplassen Melhus - nytt torg i sentrum

Fylke: Trøndelag
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Melhus kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med etablering av markedsplass/torg i Melhus sentrum.