Klimasats-prosjekt

Massehåndteringsplaner

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Jan 2026
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal utarbeide en mal for massehåndteringsplan, og forarbeid til dette.