Klimasats-prosjekt

Matredding gjennom matglede 2.0

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Ålesund kommune skal ansette en matkoordinator for ett år mellom
avdelinger på helseinstitusjoner og det nye sentralkjøkkenet.