Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Sandefjord kommune - videreføring

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skal redusere matsvinn ved å etablere en
prosjektgruppe med frikjøp av kjøkkenpersonell og leie inn en konsulent.