Klimasats-prosjekt

Matsvinn oppvekstsektoren, barnehagen først

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal redusere matsvinn og øke bruk av økologiske og
lokale råvarer i oppvekstsektoren.