Klimasats-prosjekt

Mer bærekraftig godstransport i Kristiansand

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Sjøtransport, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal sammen med Kristiansand Havn gjennomføre en mulighetsstudie for å undersøke klimavennlige transport- og logistikkløsninger for havna i Kongsgård-Vige (KV) og transportknutepunktet på Dalane-Langemyr.