Klimasats-prosjekt

Miljøsertifisering av VA-rehabilitering

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Karmøy kommune skal gjennomføre klimatiltak i vann- og avløpsledninger og pumpestasjoner i Vik, Skudeneshavn.