Klimasats-prosjekt

Miljøvennlig oppgradering av Enger kommunehus

Fylke: Innlandet
Søker: ENGERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Engedal kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i forbindelse med renovering og oppgradering av kommunehuset Enger.