Klimasats-prosjekt

Mindemyren flerbruksbygg: reduksjon av klimagassut

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2026
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å se på hvordan de skal demontere og ombruke mest mulig i forbindelse med et nytt flerbruksbygg.