Klimasats-prosjekt

Mulige klimatiltak Ålgård skole

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Gjesdal kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med rehabiliteringen av Ålgård skole.