Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie regionalt biogass-anlegg

Fylke: Agder
Søker: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Evje og Hornnes kommune sammen med Bykle, Valle, Bygland og Iveland kommuner skal gjennomføre et mulighetsstudium for et regionalt biogassanlegg.