Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie samlokalisering drift og IR

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal utrede klimatiltak i forbindelse med samlokalisering av
kommunens driftsressurser på vann, avløp, veg, grønt og vaktmestertjenester.