Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie transportrelaterte utslipp

Fylke: Vestland
Søker: ULLENSVANG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ullensvang kommune skal utrede utslippsreduksjonspotensial ved transportruter for
renovasjonstjenesten.