Klimasats-prosjekt

Mulightsstudie-Utvidelse av Finstad barneskole

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med utvidelsen av Finstad barneskole fra en tre til fire parallelltrinn-skole.