Klimasats-prosjekt

Myrkdalen VA anlegg- klimavennleg utbygging

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Voss kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved utbygging av
nytt vann- og avløpsanlegg i Myrkdalen.