Klimasats-prosjekt

Nordbyen, fornyelse VA-anlegg

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri anleggsdrift i
rehabilitering av vann og avløpsrør i Nordbyen. Gamle fellesrør skal separeres for å skille overvann fra avløp.