Klimasats-prosjekt

Nye ledninger Orrevegen

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Jun 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved
etablering av nye avløps- og overvannsledninger i tillegg til ny vannledning i vegareal, og flytting av VA-ledninger fra private hager og i vegareal.