Klimasats-prosjekt

Ombruk av bygningsdelar ved Sande skule

Fylke: Vestland
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Sunnfjord kommune skal rehabilitere Sande skole på en måte som legger til rette for gjenbruk av bygningsdeler og materialer fra riving og demontering. Både ved direkte gjenbruk og alternativ bruk i den nye bygningen, på skolens uteområde, og ved å formidle gjenbrukbare elementer og materialer videre til andre interessenter, innbyggere eller aktører.