Klimasats-prosjekt

Ombruk av plasstøpt betong, Stabbursmoen skole

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2026
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gjennomføre et pågående forskningsprosjekt ved å  ombruke plasstøpt betong.