Klimasats-prosjekt

OMBRUKSSENTRAL FOR BYGGEMATERIALER I TELEMARK

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Telemark fylkeskommune skal utrede muligheten for en regional ombrukssentral for byggematerialer i Telemark.