Klimasats-prosjekt

Pasadalen, massegjennvinningsstasjon

Fylke: Telemark
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Porsgrunn kommune skal planlegge en gjenvinningsstasjon for
masser fra kommunal anleggsvirksomhet.