Klimasats-prosjekt

Pilot FutureBuilt - Kristiansand

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal samarbeid med Agder fylkeskommune igangsette et prøveprosjekt for å bli partner i innovasjons- og kvalitetsprogrammet FutureBuilt.
FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om å realisere forbildeprosjekter for klimavennlige bygg og områder.