Klimasats-prosjekt

Prosjektmedarbeider livssyklusforvaltning IKT

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal utvide levetiden for blant annet IKT-utstyr gjennom å prioritere internt ombruk, oppgradering, reparasjon eller bruktkjøp før nyinnkjøp.