Klimasats-prosjekt

Rådgiver klima - og miljøvennlige anskaffelser

Fylke: Trøndelag
Søker: INDERØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2027
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Inderøy kommune skal sammen med Verdal, Levanger, Snåsa og Steinkjer kommuner gjennom Innherred Anskaffelser KO, styrke arbeidet med klima- og miljøvennlige anskaffelser, og skal dekke en treårig prosjektstilling i 100 prosent stilling som anskaffelsesrådgiver med særlig kompetanse på klima- og miljøvennlige anskaffelser.