Klimasats-prosjekt

Rådgiver klima- og miljøkrav i anskaffelser

Fylke: Akershus
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 430 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2027
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Rælingen kommune skal ha en toårig prosjektstilling som innkjøpsrådgiver, plassert i Rælingen, som skal være tilgjengelig for flere kommuner. Innkjøpsrådgiveren vil ha som hovedmål å redusere klimagassutslipp i flere sektorer, blant annet varelevering, bygg- og anleggsbransjen, og fremme bruken av klima- og miljøvennlige produkter.