Klimasats-prosjekt

Rammeavtale asfaltarbeider Drammen kommune

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2027
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal fornye rammeavtale på asfaltarbeider for drift og vedlikehold av kommunens veier. Rammeavtalen omfatter asfaltering/reasfaltering av kommunale veier og gater med tilhørende arealer.