Klimasats-prosjekt

Regionalt anskaffelsessamarbeid Hallingdal

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene i Hallingdal, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol vil styrke samarbeidet i regionen når det gjelder anskaffelser. Samarbeidet skal ha et særlig fokus på å utvikle kunnskap, rammer, metodikk og systemer for å implementere klimavennlige løsninger i alle anskaffelser i et toårig prosjekt. Samarbeidsprosjektet vil innebære delvis frikjøp av eksisterende innkjøpsressurser ute i kommunene, og ved at regionrådet har en ressurs som kan koordinere og bidra inn i samarbeidet.