Klimasats-prosjekt

Reistad VVA Helhetlig klimavennlig gjennomføring

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2027
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal dekke merkostnader ved å oppgradere infrastruktur for
vann og avløp på Reistad.