Klimasats-prosjekt

Samordnet varedistribusjon i Gjøvik kommune

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Aug 2026
Type tiltak: Forprosjekt, Anskaffelser, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal gjennomføre en utredning for å vurdere bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster ved innføring av samordnet varedistribusjon
for kommunens anskaffelser, og vurdere optimal lokalisering av logistikk-knutepunkt for varetransport.