Klimasats-prosjekt

Samspillkontrakt 2026-2029, Rehabilitering av VA

Fylke: Telemark
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 1 120 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2026
Type tiltak: Anskaffelser, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Porsgrunn kommune skal innhente kunnskap og kartlegge hvordan det kan stilles
klimakrav i vann- og avløpsprosjekter.