Klimasats-prosjekt

Sirkulært løft i anskaffelser - videreføring

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 490 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal sammen med andre kommuner videreføre prosjektet «Kapasitetsbygging for sirkulært løft i anskaffelser» slik at de kan forlenge sitt systematiske arbeid med sirkulære anskaffelser.