Klimasats-prosjekt

Sjøskogbekken avløpspumpestasjon

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med at en avløpspumpestasjon skal erstattes av en ny stasjon.