Klimasats-prosjekt

Skistua vann og avløp

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Aug 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved etablering av 5,5 km ny vann- og avløpsledning langs Fjellseterveien.