Klimasats-prosjekt

Skolebakken bru

Fylke: Trøndelag
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Melhus kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med byggingen av Skolebakken bru, samt nødvendig omlegging av veginfrastruktur, potensiell endring av elveløp og erosjonssikring.