Klimasats-prosjekt

Slik blir vi matreddere!

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal redusere matsvinn i oppvekstsektoren i kommunen. Kommunen vil ansette en dedikert ressurs for å lede prosjektet som skal vare i to år.