Klimasats-prosjekt

Snødeponi Tromsø kommune

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal utrede hvordan transport av snø og drift av snøsmelteanlegg vil påvirke klimagassutslippene.