Klimasats-prosjekt

Styring av klimakompetanse i anskaffelser

Fylke: Troms
Søker: HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2027
Type tiltak: Bygg, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Harstad kommune skal ha en treårig prosjektstilling som klimarådgiver for anskaffelser for å bli mer målrettet og oppnå konkrete utslippskutt.