Klimasats-prosjekt

Systematisk arbeid med grønne innkjøp i Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: LOFOTRÅDET INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Lofotrådet skal videreføre den toårige prosjektstillingen knyttet til systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser for ytterligere ett år. Kommunene har tidligere fått støtte til prosjektstilling for 2 år i 2021.