Klimasats-prosjekt

Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Des 2026
Type tiltak: Bygg, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal sammen med kommunene Skiptvet, Marker og Rakkestad styrke både kompetanse- og faktagrunnlag for å stille miljøkrav i kommunens anskaffelser, slik at krav og oppfølging gir best mulig klimaeffekt. I tillegg skal kommunene systematisere arbeidet med klima og miljø i anskaffelser, med etablering av rutiner og prosedyrer for konkurransegjennomføring og avtaleoppfølging.