Klimasats-prosjekt

Systematisk omstilling og reduksjon av bilparken.

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal jobbe systematisk med omstilling av kjøretøyparken. Kommunen ønsker å redusere antall tjenestekjøretøy og ha 100% elektriske kjøretøy der det er mulig, men samtidig ha god beredskap og effektiv og trygg utføring av tjenester.