Klimasats-prosjekt

Togring Viken Vest. persontrafikk på banen

Fylke: Akershus
Søker: JEVNAKER KOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Jevnaker kommune skal vurdere mulighetene for å etablere persontrafikk på eksisterende jernbane til og fra Hokksund, via Åmodt, Vikersund, Hønefoss, Jevnaker
og Roa med viderekorrespondanse til og fra Oslo.