Klimasats-prosjekt

Utredning av energistasjon Narvik havn

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK HAVN KF
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Narvik Havn KF skal utrede hvordan Narvik Havn skal kunne tilrettelegge for
energiløsninger slik at aktører kan ta i bruk fornybare energiløsninger i sine virksomheter.