Klimasats-prosjekt

Utredning Biogass Halden

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Halden kommune skal utrede teknisk infrastruktur og verdikjeder for mulig etablering av et biogassanlegg ved kommunens avfallsanlegg Rokke.