Klimasats-prosjekt

Utredning og analyse av karbonrike areal i Troms

Fylke: Troms
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Troms fylkeskommune skal gjennomføre en utredning som belyser betydningen av karbonrike areal i en klimasammenheng.