Klimasats-prosjekt

Utslippsfri borerigg - fire skoleprosjekt i Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal dekke merkostnader knyttet til å benytte elektrisk borerigg for boring av energibrønner i fire skoleprosjekter.