Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass: nytt helsehus på Ålgård

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 2 014 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Gjesdal kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri byggeplass i forbindelse med bygging av nytt helsehus i Ålgård sentrum.