Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie anlegg for sanering av VVA

Fylke: Telemark
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Mai 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune skal planlegge bruk av utslippsfrie løsninger i oppgradering av ledningsnettet i et område i perioden 2025-2027. Kommunen ønsker å redusere utslipp av klimagasser forårsaket av vann- og avløpsnettet.