Klimasats-prosjekt

Utvidelse av Skjetten skole- klimagassreduserende

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 1 575 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal utvide Skjetten skole med et nybygg som skal kobles til eksisterende bygg. Kommunen skal dekke merkostnader ved materialbruk, herunder resirkulerte materialer og materialer med lavt klimagassutslipp, som  lavkarbonbetong ekstrem. Kommunen skal også dekke merkostnader ved utslippsfri byggeplass og utredning om bruk av gjenbruksasfalt.