Klimasats-prosjekt

VA-Gravfjellet

Fylke: Innlandet
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Øystre Slidre kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved et større vann- og avløpsarbeid i fjell.